Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
08-208 550

Patent Information

Här finner du information om våra patent.

Patent information (ENG)

Springfree Trampoline, the World's Safest Trampoline. All rights reserved. The Springfree™ Trampoline and FlexiNet™ safety enclosure design are protected by a number of international patents and registered designs. Springfree™ Trampoline, FlexiNet™, SoftEdge™, FlexRhoop™, FlexRstep™, and FlexRshade™ are registered trademarks of Board & Batten International Inc. Technology patents cover the following Springfree trampoline design elements and are either pending examination and/or proceeded to national grant: rod based trampoline concept, visual edge, proprietary rod retaining cleat system, FlexiNet™ safety enclosure, rod safety systems, soft edge trampolines, round rod based trampolines, and oval trampolines. All information, imagery and material posted on this Website are subject to copyright owned by Springfree Trampoline Inc. Any reproduction, transmission, publication, or other use of all or part of this site is expressly prohibited, unless prior written permission has been granted by Springfree™ Trampoline Inc. The names, logos, trademarks, and images that appear on this site may not be used in any advertising, publicity, promotion, or in any other manner implying Springfree™ Trampoline’s endorsement, sponsorship of, or affiliation with any product or service, without prior express written permission. Although this website includes links to other Internet sites, Springfree™ Trampoline takes no responsibility for the content or information contained on those other sites, nor does it exert any editorial or other control over those other sites.


Patent information (SWE)

Springfree studsmatta, världens säkraste studsmatta. All rights reserved. Konstruktionen av Springfree â„¢ studsmatta och FlexiNet â„¢ säkerhetsnät skyddas av ett antal internationella patent och mönsterskydd. Springfree â„¢ studsmatta, FlexiNet â„¢, Softedge â„¢, FlexRhoop â„¢, FlexRstep â„¢ och FlexRshade â„¢ är registrerade varumärken som tillhör Board & Batten International Inc. Technology patent täcker följande Springfree trampolin designelement och är antingen i väntan på undersökning och / eller fortsatte att nationella godkännande : stav baserad studsmatta konceptet, visuell kant,FlexiNet â„¢ säkerhetsnät, stav säkerhetssystem, mjuka kantstudsmattor, runda stav baserade studsmattor, och ovala studsmattor. All information, bilder och material som läggs på denna webbplats är föremål för upphovsrätt som ägs av Springfree Trampolin Inc. All reproduktion, överföring, publicering eller annan användning av hela eller delar av denna webbplats är uttryckligen förbjuden, om inte skriftligt tillstånd har beviljats ​​av Springfree â„¢ Trampolin Inc. namn, logotyper, varumärken och bilder som visas på denna webbplats får inte användas i all reklam, reklam, marknadsföring, eller på något annat sätt som innebär Springfree â„¢ Trampolin s godkännande, sponsring av eller tillhörighet med någon produkt eller tjänsten, utan föregående skriftligt tillstånd. Även om denna webbplats innehåller länkar till andra webbplatser, tar Springfree â„¢ studsmatta inget ansvar för innehållet eller information som finns på dessa andra platser, inte heller utöva något redaktionella eller annan kontroll över dessa andra platser.