Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
08-208 550

VåRT MåL

Femton år. Så länge tog det för Dr. Keith Alexander att utveckla världens säkraste trampolin. Genom forskning och utveckling, konstruerade han sin design för att eliminera dom områden som orsakar de flesta trampolinskador. Hans engagemang och vår tro på att barn förtjänar trygga, säkra studsmattor är något som ger oss motivation att utbilda och vår passion för innovation och kvalitet.
Idag, mer än 20 år efter att Springfree-resan började, är vårt uppdrag detsamma. Det är helt enkelt att ändra definitionen av en studsmatta.

VåRA VÄRDEN

Dr.Keith Alexander on Springfree Trampoline

Quality & Research

We believe that ‘quality’ is an ongoing commitment. We continuously challenge ourselves to identify and solve problems both in our industry and in our own backyard.

Kid jumping off trampoline

Safety & Design

We believe in advancing safety standards and exceeding them. We design for the future.

Mother and child

Integrity & Heart

We know that families are the heart of our business; we treat each other as extended family. We conduct all business with the highest standards of honesty and respect.

A child dressed as a superhero

Fun & Imagination

We will inspire the minds of both the young and young at heart.

LÄR DIG MER OM VÄRLDENS SÄKRASTE STUDSMATTA

Studsmattan med flest utmärkelser

tgoma - a new way to play