Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
08-208 550

Garanti information

Här finner du information om våra garantier.

Garanti

Springfree Trampolin garanterar att dess produkter är fria från defekter i material och gäller för normalt privat användande och underhåll. Garantin gäller inte allmänt slitage, brännskador, skärskador eller av föremål som ej ingår i studsmattan.
Fullständig information om din produktgaranti kan även laddas ner på engelska här .


Om din garanti gått ut och du behöver reservdelar kan dessa köpas genom att kontakta oss .

Vissa Studsmatte tillverkare tar betalt för förlängd garanti. Du kan dubbla din garanti GRATIS för din Springfree studsmatta.
Se hela vårt sortiment av studsmattor här

Garantiregistrering
Komponent

Standard Garanti

Registrerad Garanti

Ram

4 år

8 år

Duk

1 år

2 år

Stavar

1 år

2 år

Skyddsnät

1 år

2 år

Garantiregistrera din studsmatta


Garantivillkor:

 • För kunder vars studsmatta utsätts för vattenstänk från havet eller som är bosatta inom en 1,6 km eller mindre från en saltvatten miljö, skall garantin på stålramen minskas med 25%.
 • Springfree Trampoline är inte vara ansvariga för kostnader, skador eller reparationer som uppstår till följd av:
  • Trampoliner som köpts från en obehörig återförsäljare.
  • Felaktig installation ej utförd i enlighet med användarhandledningen och Studsmattans, säkerhetsnätets installationsanvisningar .
  • Vårdslös användning eller hantering, felaktig användning, missbruk och / eller brist på underhåll eller användning som inte överensstämmer med användarhandledningen och Studsmattans, säkerhetsnätets anvisningar.
  • Externa källor såsom väder, stöld, brandskador , revor eller vandalism.
  • Reparationer eller ändringar som utförs av obehöriga
  • Användning av andra än för privat hushållsändamål. Till exempel, för kommersiella eller uthyrnings ändamål.
  • Denna begränsade garanti täcker inte missbruk eller mindre brister i studsmattor som uppfyller designspecifikationer eller inte väsentligt förändrar funktionalitet.
  • Denna begränsade garanti täcker inte utgifter i samband med arbete på plats, resor, montering och demontering eller andra avgifter i samband med reparation eller utbyte av täckta komponenter.
 • Med alla garantianspråk , frakt omfattas inte och kan komma att tillkomma.Garantianspråk

Om du tror att du har en tillverkningsfel eller en produktdefekt med din Springfree studsmatta och behöver göra ett garantianspråk , kontakta oss

Om du har några frågor om att göra en reklamation, vänligen kontakta vår kundtjänst på 08-390 180 eller kontakta oss .

Gör garantianspråk